نیازمندی‌ های صبح اصفهان

بایگانی‌های مسائل و آسیب ها - نیازمندی‌ های صبح اصفهان

فقر زمانی ایجاد می شود که عده ای بی حساب و کتاب ثروتمند شوند/هفته نامه صبح اصفهان

امام جمعه موقت اصفهان: فقر زمانی ایجاد می شود که عده ای بی حساب و کتاب ثروتمند شوند امام جمعه موقت اصفهان گفت در دین اسلام بدین مطلب اشاره شده که فقر زمانی ایجاد می شود که عده ای بی حساب و کتاب ثروتمند شوند، به واقع فاصله طبقاتی امروز شایسته کشور اسلامی ما نیست. […]