داستان جالب ۲۰ دلاری

داستان جالب ارزش۲۰ دلاری یک سخنران محبوب سمیناری را با در دست گرفتن یک اسکناس ۲۰ دلاری آغاز کرد. ۲۰۰ نفر جمع شده بودند تا صحبت های او را بشنوند. او پرسید: “چه کسی این اسکناس ۲۰ دلاری را دوست دارد؟” ۲۰۰ دست بالا رفت. او گفت: “من این ۲۰ دلار را به یکی از […]