داستان جالب قدردانی

قدردانی آموزگار تصمیم گرفت که از دانش آموزان به شیوه‌ی جالبی قدردانی کند. او دانش آموزان را جلوی کلاس می آورد و چگونگی اثر گذاری آن ها بر خودش را بازگو کرد. آنگاه به سینه هر یک از آن ها روبانی آبی رنگ می‌زد که روی آن با حروف طلایی نوشته شده بود: من آدم […]