داستان الاغ و مرد روستایی

الاغ و مرد روستایی الاغ مورد علاقه یک مرد به پرتگاهی عمیق می افتد. او هر چقدر هم که تلاش می کند، نمی تواند آن را بیرون بکشد. بنابراین تصمیم می گیرد آن را زنده به گور کند. خاک را از بالا روی الاغ می ریزد. الاغ که خاک را احساس می کند، خود را […]