داستان ستاره چاق

ستاره چاق درو کری بیشتر دوران حرفه ای خود را در کانون توجهات گذرانده است. طرفداران این بازیگر کمدی او را به عنوان ستاره چاق شده به یاد می آورند. او با حضور در محل کار جدیدش به عنوان مجری یک برنامه تلویزیونی، که ۳۷ کیلوگرم سبک تر است، دنبال کنندگان خود را شوکه کرد.هیچ […]