داستان جالب یاد خدا

یاد خدا به کسی گفتم که: کسی را می شناسم که میتواند روی آب راه برود، آن شخص جوابم را داد و گفت: کار سختی بنطر نمیرسد بعضی پرنده ها هم روی آب راه می رود. گفتم کسانی را می شناسم که قدرتی دارند که روی هوا پرواز می کنند، باز هم جواب داد که […]