داستان جالب کلاس ریاضی

کلاس ریاضی شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. زنگ را زدند و باعجله دو مسئله را که روی تخته‌سیاه نوشته‌شده بود یادداشت کرد و با این باور که استاد آن را به‌عنوان تکلیف داده به منزل رفت و تمام شبانه‌روز را برای حل آن‌ها فکر کرد. هیچ‌یک را نتوانست حل کند. اما طی هفته از […]