داستان مرغ کنتاکی

داستان جالب سرهنگ سندرز | مرغ سوخاری کنتاکی سرگذشت برند کنتاکی قطعا یکی از داستان های آموزنده و زیبا میباشد که در آن یک بار پیرمردی بود که ورشکسته بود و در خانه ای کوچک زندگی می کرد و صاحب یک ماشین خراب بود. او با چک های تامین اجتماعی ۹۹ دلاری زندگی می کرد. […]