داستان انگیزشی سرجیمز دایسون

سر جیمز دایسون (Sir James Dyson) سر جیمز دایسون را می‌شناسید؟‌ (سِر لقبی تشریفاتی در بریتانیاست که به آدم‌های مهم داده می‌شود.) فکر نمی‌کنیم این اسم به گوشتان آشنا باشد. دایسون کارآفرین و مخترعی است که قبل از تولید و راه‌اندازی جاروبرقی‌های بی‌کیسه، سال‌ها زحمت و شکست را در مسیر پیروزی تجربه کرد. ۱۵ سال […]