داستان آدرین براون

_داستان کوتاه درباره تلاش و کوشش فردی به نام آدرین براون وجود داشت که عاشق خوردن بود و کمی وسواس غذایی داشت. در بزرگسالی، او دو یخچال داشت که با مواد غذایی پر شده بود. او در حال حاضر اضافه وزن ۸۰ کیلویی داشت که در هنگام مبارزه با سرطان سینه بیشتر هم شده بود.آدرین […]