داستان انگیزشی استیون اسپیلبرگ

  استیون اسپیلبرگ (Steven Spielberg) استیون اسپیلبرگ. بله! تعجب نکنید. یکی از معروف‌ترین کارگردان‌های دنیا و خالق آثاری مانند «فهرست شیندلر» و «نجات سرباز رایان» هم قبل از شهرت و موفقیت، طعم تلخ شکست را چشیده است. دانشکده هنرهای سینمایی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دو مرتبه استیونِ جوان را رد کرد و نپذیرفت؛ اما او تسلیم […]