داستان جالب عشق و دلداگی حضرت سلیمان به خدا

عشق و دلدادگى سلیمان(ع) به خدا روزى حضرت سلیمان(ع) گنجشک نرى را دید که به همسرش می‌گفت: «چرا خود را از من دور می‌کنی، من اگر بخواهم قبّه‌ی قصر سلیمان(ع) را به منقار می‌گیرم و آن را به درون دریا می‌افکنم!» سلیمان(ع) از سخن او خندید، سپس آن گنجشک را احضار کرد، به گنجشک نر […]