داستان جالب نگاه مثبت به زندگی

نگاه مثبت به زندگی هیچ وقت دکتر ها نفهمیدند که چرا جسیکا در لحظه تولد دست نداشت. خودش هم نمیداند اما زندگی کردنش، آنهم بدون دست برای ما آدمها حاوی پیامی است که کاملا گویاست … جسیکا کاکس متولد 1983 در آریزونای آمریکا اولین شخصی بود که مجوز خلبانی بدون دست درجهان را کسب کرد. […]