داستان جالب پرنده فداکار

پرنده فداکار یکی از نمادهای مقدس در آیین مسیحیت پلیکان است. دلیل آن این است در صورت نبودن غذا نوک خود را به گوشتش فرو می برد و از آن جوجه های خود را تغدیه می نماید. ما اغلب قادر به درک نعمتهایی که داریم نیستیم. داستانی وجود دارد که در آن پلیکانی در یک […]