داستان جالب عدالت و پارسایی حضرت سلیمان

عدالت و پارسایى سلیمان(ع) براى یک رهبر حقّ، مسئله‌ی عدالت و پارسایى از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که موجب عدالت‌گستری و امنیّت و سلامتى جامعه شده، و مردم را از دل‌بستگی‌هایی که موجب دورى از خداپرستى خالص می‌گردد، حفظ می‌کند. حضرت سلیمان(ع) در عین آن ‌که داراى آن‌ همه قدرت و مکنت بود، هرگز مغرور نشد […]